سی پپ

درمان قطعی خروپف با سی پپ | CPAP

CPAP چیست؟   سی پپ یا همان درمان مداوم فشار مثبت هوایی (CPAP) درمان خط اول برای آپنه انسدادی خواب […]

درمان قطعی خروپف با سی پپ | CPAP خواندن نوشته »