سی پپ وقفه تنفسی

خروپف برای خانمها خطرناک تر است یا آقایان؟

خروپف خانمها   طبق یک مطالعه جدید  آپنه انسدادی خواب (OSA) و خروپف ممکن است منجر به نقص عملکرد قلبی […]

خروپف برای خانمها خطرناک تر است یا آقایان؟ خواندن نوشته »